Rendezvények, események


Közgyűlés, 2017 október 14

Seres András, 2017. okt. 23. 0:46

Tisztelt Kollégák, 

A Fővárosi Törvényszék a MASZKE legutóbbi (2017 április) közgyűlésén elfogadott új alapszabályával kapcsolatban még mindig talált problémát és hiánypótlásra, az alapszabály további módosítására szólította fel egyesületünket.

Az ennek való megfelelős érdekében október 14-n közgyűlést tartottunk,  melynek jegyzőkönyvét alább találjátok

A közgyűléssel egy időben tartottuk a MASZKE és a Budapest Retina Intézet közös szervezésében "Szemfenéki OCT felvételek értékelése" című interaktív kurzusunkat, melyre várakozáson felüli volt az érdeklődés: a meghirdetés reggelén 8:16-ig (!!!) betelt az összes (36) hely.
Tekintettel arra, hogy a MASZKE tagok irányában előbb történt meg a meghirdetés, az első 9 jelentkező MASZKE tag volt. A tagoknak lehetőségük volt a nyilvános meghirdetés előtt bejelentkezni.

A napokban beadásra kerül a közgyűlés határozatai szerinti új alapszabály a bíróságra, ezzel remélhetőleg lezárul az alapszabály módosítással kapcsolatos hercehurca. 

Üdvözlettel

Seres András
elnők, MASZKE


Közgyűlés 2017 április 12-én

Seres András, 2017. ápr. 3. 14:07

Tisztelt Kollégák,

Ezúton szeretném meghirdetni a Magánszemorvosok Közhasznú Egyesületének közgyűlését, a hivatalos meghívót csatolva találjátok. 

A közgyűlés összehívására azért van szükség, mert a tavaly nyáron általunk elfogadott új alapszabályt az illetékes hatóság nem fogadta el (nem látják bizonyítottnak a közhasznúságot).

Maga a közgyűlés a Budapest Retina Estek következő rendezvénye előtt (határozatképtelenség esetén utána !!!) kerül megrendezésre. Amennyiben a Budapest Retina Estek rendezvényén is részt szeretnétek venni, arra regisztrálni szükséges)

Mivel az új alapszabály megalkotása mindenképpen szükséges (törvényi előírás, határideje március 15 volt), és a közhasznúság elutasítása miatt a tavaly nyári alapszabályunkat nem tekintik érvényesnek, muszáj  újra közgyűlési határozatot hoznunk az új, módosított alapszabályról.

A változás lényege, hogy kikerül a névből a "közhasznú" szócska (helyette "közösségének...", hogy a rövidítés megmaradjon), továbbá kikerül a tavaly július 2-án elfogadott alapszabályból minden közhasznúságra utaló mondat. A tavaly elfogadott alapszabály minden más eleme változatlan marad.

Ügyvédünk tanácsára a tavalyi közgyűlés fontosabb kérdéseiről (székhelyváltozás, vezető tisztségviselők, tagdíj mértéke) "megerősítő" szavazást tartunk.

Új elem még - ha tagság elfogadja- hogy a Budapest Retina Estek rendezvénysorozatát a jövőben a MASZKE és a Budapest Retina Intézet közösen szervezné, ennek számos előnye (pénzügyi is) lenne az egyesület számára.

A határozati javaslatokat és az alapszabály javasolt szövegét minden tagunknak emailban elküldtük.

Seres András
Elnök

A 2016 július 2-n, Pécsett tartott közgyűlés határozatai

Seres András, 2016. júl. 10. 10:14   [ 2016. júl. 10. 10:20 frissítve ]

1/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés az Elnökségi Beszámolót az előterjesztésnek és a mai közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően elfogadja.”


2/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés a 2015 évi működéssel kapcsolatos pénzügyi beszámolót az előterjesztésnek és a mai közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően elfogadja.„


3/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesület ismét közhasznú szervezetként kíván működni, melyre tekintettel felkéri az Elnökséget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az Egyesület közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba vétele iránt, melynek érdekében közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére irányuló beadványt terjessze elő a Fővárosi Törvényszéken.„


4/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés az Egyesület székhelyét módosítja, a székhelyet a 1136 Budapest, Pannónia u.14. V. emelet 3. szám alá helyezi át.„


5/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés határozott arról, hogy 2016 július 2 napjától kezdődő hatállyal az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.  A tagdíj mértéke tagonként évi 6000 Ft. Évközben történő belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a Pénztárnoknak átadva, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlájára történő átutalással.„


6/2015.09.02. számú határozat

„A Közgyűlés határozatot hozott arról, hogy az Egyesület vezető tisztségviselői tekintetében tisztújítást tart, melynek eredményként a Közgyűlés 2016 július 2 napjától kezdődő hatállyal 5 (öt) év határozott időtartamra megválasztotta:

 • az Egyesület Elnökének dr. Seres Andrást  

 • az Egyesület Titkárának dr. Bereczky Árpádot

 • az Egyesület Pénztárnokának dr. Győry Józsefet


7/2016.07.02 számú határozat:

“A Közgyűlés egyrészről a közhasznú jogállás megszerzése érdekében, másfelől az Egyesület Alapszabályának legutóbbi módosítás óta bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel módosította az Egyesület Alapszabályát, és elfogadta az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Ezen egységes szerkezetű alapszabályt, amely így egyben a fenti határozatokban foglalt módosításoknak, a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek is megfelel, a mai napon kibocsátotta.


8/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés fenti határozatokkal kapcsolatosan megbízza Dr. Ádler Dóra ügyvéd által képviselt Ádler Ügyvédi Irodát (székhelye: 1137 Budapest Katona József u.3. II/20.), hogy a fenti változások bírósági nyilvántartásba való bejegyeztetése mellett az Egyesület közhasznúvá minősítése érdekében is eljárjon a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék előtt és az Egyesületet teljes jogkörrel korlátozás nélkül képviselje.

Tisztújító (és alapszabálymódosító) közgyűlés, 2016

Seres András, 2016. júl. 10. 10:13   [ 2016. júl. 10. 10:13 frissítve ]

Seres András, 2016. jún. 22. 8:28
Egyesületünk a Magyar Szemorvostársaság éves kongresszusának idején tisztújító közgyűlést tart Pécsett, a Szemorvostársasági kongresszus helyszínén.

 • A közgyűlés időpontja: 2016 június 30, 18:00.
 • A közgyűlés helye: Kodály Központ Pécs, Breuer Marcell sétány 4.; Szinfonietta terem

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 
 • helye: Kodály Központ Pécs, Breuer Marcell sétány 4.; Szinfonietta terem
 • időpontja: 2016 július 2, szombat, 10:00.
Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A meghívó a napirendi pontokkal ezen a linken található

Közgyűlés jegyzőkönyve, 2015 szeptember 2

Seres András, 2016. júl. 10. 10:11

Seres András, 2016. jún. 19. 10:51
Egyesületünk 2015 szeptember 2-n a Hélia Hotelben közgyűlést tartok.

Ezúton is köszönjük a részvételt mindazoknak, akik személyes, vagy meghatalmazással részt vettek, segítették a közgyűlés munkáját.

A közgyűlés jegyzőkönyve ezen a linken tekinthető meg

MEGHÍVÓ közgyűlésre (2015 Augusztus)

Seres András, 2016. júl. 10. 10:10

Seres András, 2015. aug. 24. 11:55

MEGHÍVÓ


A Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete (MASZKE) értesíti Tagjait, hogy a 2015. évi Közgyűlés helyszíne:

 • Hotel Hélia- Budapest, Kárpát u 62 (A Budapest Retina Associates rendelője a gyógyászati részen, vagy valamelyik rendezvényterem)

Időpontja: 2015. szeptember 2. (szerda) 18.00 óra


Határozatképtelenség esetén a közgyűlés megismételt összehívásának időpontja ugyanezen a helyszínen:

2015. szeptember 2. (szerda) 18:30 óra


A megismételt közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


Napirendi pontok:

 1. Aktuális történések

 2. Elnökségi beszámoló

 3. Pénzügyi beszámoló

 4. Vezető tisztségviselők megválasztása

 5. Az egyesület 2012, 2013 és 2014 évi számviteli beszámolójának elfgadása


Megjelenésükre és aktív részvételükre feltétlenül számítunk!

Kérem, hogy megjelenési szándékát legyen szíves a seres@maszke.hu,  e-mail címen visszajelezni!


A közgyűlés összehívására azért van szükség, mert mulasztásban vagyunk a beszámolók leadásával kapcsolatban, mit az egyesületeknek a jogszabályok előírnak. A fővárosi Törvényszék (mely az egyesület ügyeit felügyeli) arra kötelezett minket határozatában, hogy közgyűlést tartsunk szeptember 5-i határidővel, ellenkező esetben az egyesületet megszüntetik.


Baráti üdvözlettel:

Seres András

MASZKE Elnöke

seres@maszke.hu

+36-302211677

IV. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum, 2015. ápr. 17-19. Siófok

Seres András, 2016. júl. 10. 10:09

Tisztelt Kollégák,

Stratégiai partnereinkkel, a Magánorvosok Országos Szövetségével (MAOOSZ) és Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületével közösen egyesületünk részt vesz a IV. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórumon, mely Siófokon kerül megrendezésre április 17-19 között.

A rendezvény részletes programja itt található

 • A szemészeti rész pénteken délelőtt lesz, melynek keretében kurzus (látótérvizsgálat) és szabad előadások is lesznek.
 • Szemészeti érdeklődésre tartanak számot az egynapos sebészettel foglalkozó előadások is.
 • Délután igen izgalmasnak ígérkező szakmapolitikai szekció lesz, mindenképpen javaslom a részvételt ezen is!

A pénteki nap folyamán tisztújító közgyűlést is tervezünk, erről külön meghívót küldünk a napokban, megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel,

Seres András 
elnök

Közgyűlés és első ezévi Magánszemorvos Fórum: 2012 április 25

Seres András, 2016. júl. 10. 10:07

András Seres, 2012. ápr. 16. 8:02

Tisztelt Magánszemorvos kollégák,

A Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete (MASZKE) április 25-n szerdán 18:00-tól délután tartja közgyűlését és első ezévi fórumát.

Helyszín: 1135 Bp, Kerekes u. 9.
G-Management zRt központja,
egyesületünk hivatalos székhelye.

Program

18:00 Közgyűlés (a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes lesz).

18:15: dr Győry József: A magánszemorvosok, az állami szektor és a hatóságok kapcsolatáról. Vitaindító előadás és vita

19:00 dr Seres András tájékoztatója a Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) által elindított egyeztetési folyamatról, melynek célja a MOK Etikai Kódexének módosítására az orvosi tevékenységek/magán egészségügyi ellátás hirdetése tekintetében

19:20 Megismételt közgyűlés (ha szükséges)A közgyűlés fő napirendi pontjai:

 • Elnöki beszámoló és annak elfogadása
 • Éves tagdíj megállapítása
 • A következő egy év rendezvényeinek tervezése

A rendezvényről pontosítások, friss információk jelenhetnek meg honlapunkon, érdemes esetenként megnézni (www.maszke.hu). Érdemi változásokról egyesületünk tagjainak emailt küldünk.

Üdvözlettel

dr Seres András
elnök
Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete

A májusra tervezett kongresszus elmarad!

Seres András, 2016. júl. 10. 10:06

András Seres, 2011. ápr. 29. 7:54

Szomorúan jelzem ezen az úton is, hogy a Magánszemorvosok Közhasznú Egyesületének május 6-8 között Siófokra tervezett kongresszusát ELHALASZTJUK.

A rendezvény elhalasztásának oka a jelentkezések sajnálatosan alacsony száma, valamint az, hogy a szakmai program egyes kulcsfontosságú előadóinak az általunk felajánlott időpont nem volt alkalmas. Számos szemész kolléga is jelezte, hogy egy más időpont alkalmasabb lenne, amikor nincs ilyen közelségben azonos helyszínen másik szemész rendezvény.

Az alacsony részvétel a rendezvény és az Egyesület kitűzött stratégiai céljainak teljesítését erősen kérdésessé tenné.

Jelenlegi terveink szerint a rendezvényt ősszel vagy a tél folyamán kerül majd megrendezésre, erről természetesen időben értesíteni fogjuk.

Azoknak, akik a rendezvényre kibocsájtott számlát már átutalták, az összeg haladéktalan visszautalásáról már gondoskodtunk.

I. Magánszemorvos Kongresszus

Seres András, 2016. júl. 10. 10:04

András Seres, 2011. jan. 20. 14:38   2011. jan. 20. 15:30 frissítve ]

Tisztelt Kollégák,

Végleges immár első kongresszusunk időpontja, helyszíne és tematikája.

Időpont: 2011 Május 6-8Tematika: Minden, "amit tudni akarsz a (sz..) magánpraxisról, de nem mered (nincs kitől?) megkérdezni":  ANTSZ, biztosítási, céges, adózási és jogi ügyek, marketing, viszony a kamarával, a biztosítóval és az egészségpénztárakkal. 

Mindemellett üdítő kikapcsolódási lehetőség, akár családi hétvége formájában!
Üdvözlettel

Dr Seres András

Elnök

Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete


1-10 of 13